: +30 211 2203710 | +30 697 3982725

ΚΥΠ – Φαρμακευτική θεραπεία

  • Home
  • ΚΥΠ – Φαρμακευτική θεραπεία

ΚΥΠ – Φαρμακευτική θεραπεία

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη – Φαρμακευτική Θεραπεία

α-Αδρενεργικοί ανταγωνιστές

Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κατωτέρου ουροποιητικού, μέσω της νοραδρεναλίνης, των αδρενεργικών υποδοχέων αλλά και της αδρεναλίνης. Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη - Φαρμακευτική Θεραπεία

Οι αδρενεργικοί υποδοχείς (AR) ταξινομούνται σε α- και β. Οι α-AR κατατάσσονται στους α1- και στους α2- αδρενεργικούς υποδοχείς. Οι α1-αδρενεργικοί υποδοχείς (α1-AR) κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες και χαρακτηρίζονται ανάλογα σε α1α-AR, α1b-AR και α1d-AR.

Στον προστάτη, υπερέχουν οι α1α- και οι α1b-ARs. Οι α1α-AR αποτελούν το 60-85% των α1-Ars στον αδένα και φαίνεται ότι το ποσοστό τους αυξάνεται στον υπερπλαστικό ιστό. α1-AR ανευρίσκονται σε αφθονία εκτός από τον προστάτη, στην ουροδόχο κύστη και στο κυστικό τρίγωνο αλλά και σε άλλα όργανα όπως για παράδειγμα στο νωτιαίο μυελό, στα αγγεία, στο ήπαρ και στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η κατανομή αυτή δικαιολογεί και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν μετά από χορήγηση α- αδρενεργικών αναστολέων.

Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης των α1-AR στον προστάτη αλλά και στον αυχένα της κύστεως, η χρήση των α-αδρενεργικών αναστολέων (α-blockers) φαντάζει εκτός από λογική και πολλά υποσχόμενη για τη θεραπεία των LUTS μέσω της χάλασης των λείων μυικών ινών που μπορεί να επιφέρουν.

Η φαινοξυβενζαμίνη, ένας μη εκλεκτικός α-ανταγωνιστής, ήταν ο πρώτος α-blocker που περιγράφηκε και ο οποίος φάνηκε να έχει εκλεκτική δράση στο κατώτερο ουροποιητικό. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, εγκαταλείφθηκε γρήγορα λόγω των πολλών και σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών που προκαλούσε.

Η πραζοσίνη ήταν από τους πρώτους α1-blockers και μαζί με άλλους α1- αδρενεργικοί αναστολείς που χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία της ΚΥΠ. Το μειονέκτημα που παρουσίαζαν αυτές οι ουσίες ήταν ότι λόγω του μικρού χρόνου ημίσειας ζωής που είχαν, έπρεπε να χορηγούνται δύο φορές ημερησίως.

Η τεραζοσίνη (Hytrin) έχει μελετηθεί περισσότερο από όλους, σε μεγάλες πολυκεντρικές διπλές τυφλές τυχαιοποιημένες μελέτες, στις οποίες διερευνήθηκε τόσο η δράση της όσο και η ασφάλεια της σε δόσεις 2, 5 και 10mg, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Ένας άλλος αναστολέας που έχει ευρέως μελετηθεί είναι η δοξαζοσίνη. Η τελευταία σε αντίθεση με την τεραζοσίνη έχει μεγαλύτερο χρόνο ημίσιας ζωής, γεγονός που μας επιτρέπει να τη χορηγούμε μία φορά την ημέρα.

Ο πιο ισχυρός α1-αδρενεργικός αναστολέας είναι η ταμσουλοσίνη, η οποία εμφανίζει εκλεκτικότητα στους α1α-AR. Το φάρμακο προσφέρει βελτίωση στη συμπτωματολογία των ανδρών με ΚΥΠ και μπορεί να χορηγείται σε δόσεις 0,4 mg/24h χωρίς να παρουσιάζει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ένας άλλος α-αδρενεργικός αναστολέας που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ΚΥΠ, είναι η αλφουζοσίνη.

Όταν χορηγούμε σκευάσματα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός, ότι οι ασθενείς με ΚΥΠ είναι συνήθως προχωρημένης ηλικίας με συνοδά προβλήματα, όπως για παράδειγμα αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και στεφανιαία νόσο, για τα οποία είναι πιθανό να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Έτσι, η χορήγηση α-αναστολέων θα πρέπει τις περισσότερες φορές να γίνεται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής και για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο να υπολογίζονται οι πιθανές παρενέργειες από τη συνεργική δράση αυτών.

Συμπερασματικά, οι α-αδρενεργικοί αναστολείς είναι φάρμακα που μπορούν να οδηγήσουν σε ύφεση των συμπτωμάτων κατά 20-50% και αύξηση της ροής των ούρων κατά 20-30%. Η δράση τους είναι άμεση, παρουσιάζοντας βελτίωση από το πρώτο 48ωρο, ενώ η αντικειμενική βελτίωση απαιτεί τουλάχιστον ένα μήνα θεραπεία, ενώ αν μετά από χορήγηση 8 εβδομάδων δεν έχουν:

Αναστολείς της 5α- ρεδουκτάσης

Η λογική της χρήσης των αντιανδρογόνων στη θεραπεία της ΚΥΠ, στηρίζεται στη διαπίστωση ότι αφενός μεν για να διατηρηθεί ο υπερπλαστικός ιστός απαιτούνται κάποια επίπεδα ανδρογόνων, αφετέρου δε η μείωση των ανδρογόνων θα επιφέρει ελάττωση του όγκου του αδένα και κατά συνέπεια μείωση της αντίστασης των ούρων κατά τη διαδικασία της ούρησης.

Οι αναστολείς της 5α-ρεδουκτάσης που είναι γνωστοί και χρησιμοποιούνται σήμερα είναι δύο: η φιναστερίδη και η ντουταστερίδη.

α. Φιναστερίδη

Η φιναστερίδη, είναι αναστολέας του ενζύμου 5α-R τύπου II. Η χορήγησή της οδηγεί σε μείωση της DHT, όχι όμως σε επίπεδα ευνουχισμού, αφού η Τ μετατρέπεται σε DHT με τη δράση του ισοενζύμου Ι.

Όσον αφορά τη επίδραση της φιναστερίδης στο PSA, η ουρολογική κοινότητα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μετά από θεραπεία ενός έτους, η πτώση της τιμής του προστατικού αντιγόνου είναι της τάξεως του 50%. Έτσι, στην κλινική πράξη, υπολογίζουμε ότι η «σωστή» τιμή του PSA σε άνδρα υπό αγωγή με φιναστερίδη επί έτους, είναι ίση με την τιμή που ανευρίσκουμε επί δύο.

Η φιναστερίδη έχει αποδειχθεί ότι εκτός από τη μείωση του μεγέθους του προστάτη, μπορεί να μειώσει και τον κίνδυνο εμφάνισης αιματουρίας καθώς και την απώλεια αίματος διεγχειρητικά.

β. Ντουταστερίδη

Η ντουταστερίδη είναι αναστολέας και των δύο τύπων (Ι και ΙΙ) της 5α-R και η χορήγησή της οδηγεί σε μείωση της DHT του πλάσματος κατά 90%, χωρίς όμως να επιφέρει μείωση στα ενδοπροστατικά επίπεδα της DHT, σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της φιναστερίδης.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται μετά από τη χορήγηση του φαρμάκου δε διαφέρουν από αυτές της φιναστερίδης και περιλαμβάνουν τη στυτική δυσλειτουργία, τις διαταραχές εκσπερμάτισης, τη μειωμένη libido και τη γυναικομαστία.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι αναστολείς της 5α-ρεδουκτάσης μετά από 6 μήνες θεραπεία επιφέρουν μείωση του όγκου του προστάτη και βελτίωση της συμπτωματολογίας αλλά και της ταχύτητας ροής.

Φυτοθεραπευτικές ουσίες

Οι ουσίες αυτές αποτελούν παράγωγα φυτών και είναι πολύ διαδεδομένες στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Λόγω των πολλών επιμέρους συστατικών είναι δύσκολο να αποδειχθεί ποιο από αυτά μπορεί να είναι δραστικό.

Σε ορισμένες μελέτες έχει βρεθεί ότι κάποιες από αυτές έχουν το ίδιο κλινικό όφελος με τη φιναστερίδη και τους α-αδρενεργικούς αναστολείς, με πολύ λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η έλλειψη μεγάλων πολυκεντρικών μελετών καθώς και η μικρή έως τώρα εμπειρία με αυτού του είδους τις ουσίες, μας οδηγούν στο να είμαστε επιφυλακτικοί στο να συστήσουμε αυτή την αγωγή σε ασθενείς με ΚΥΠ.

Gallery – Εξοπλισμός

What Clients Say

CREATING AWESOMENESS

Επικοινωνία

211 2203710
211 2203711
info@lekas-urology.com
Καθημερινά εκτός από Πέμπτες
697 3982725

      

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ