Ενούρηση

  • Home
  • Ενούρηση

Ενούρηση

Σύμφωνα με το Αμερικάνικο σύστημα ταξινόμησης DSM-IV η νυχτερινή ενούρηση ορίζεται ως «μη ηθελημένη απώλεια ούρων κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, σε παιδιά πάνω από 5 ετών όταν δεν προκαλείται από προβλήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος ή από συνέπειες προκύπτουσες από τη χρήση ουσιών όπως διουρητικά»Ενούρηση

Τύποι ενούρησης:

  • Νυκτερινή: όταν η απώλεια ούρων συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας. Είναι συχνότερη στα αγόρια.
  • Ημερήσια: όταν η απώλεια ούρων συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι συχνότερη στα κορίτσια.
  • Μεικτή: νυκτερινή και ημερήσια ενούρηση.
  • Πρωτοπαθής: ονομάζεται η ενούρηση, όπου ο ασθενής δεν ήταν ποτέ πλήρως στεγνός στη διάρκεια του ύπνου, για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών
  • Δευτεροπαθής: ονομάζεται η ενούρηση, όπου ο ασθενής υπήρξε στο παρελθόν τελείως στεγνός, για τουλάχιστον 6 μήνες.
  • Μονοσυμπτωματική: όταν η ενούρηση παρατηρείται μόνο τη νύχτα. Αποτελεί το 80-85% των περιπτώσεων.
  • Πολυσυμπτωματική: η ενούρηση συνοδεύεται με συχνουρία, επιτακτικότητα, επιτακτική ακράτεια, δυσκοιλιότητα, απώλεια κοπράνων.

Συχνότητα

Ημερήσια: 5.5% στην ηλικία 5-12 έτη
Νυκτερινή: 15% στην ηλικία των 5 ετών
ΑΓΟΡΙΑ:ΚΟΡΙΤΣΙΑ:2:1.

Πίνακας 1: Ποσοστό των παιδιών που παραμένουν στεγνά κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας σε διάφορες προσχολικές ηλικίες.

ΗΛΙΚΙΑ ΕΓΚΡΑΤΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ % ΕΓΚΡΑΤΕΙΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ %
2 25 10
2.5 85 48
3 98 78
Πίνακας 2: Αίτια Πρωτοπαθούς και Δευτεροπαθούς Ενούρησης

ΑΙΤΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΕΝΟΥΡΗΣΗΣΑΙΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΕΝΟΥΡΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΘΗ,
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ
ΚΥΣΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΔΙΟΠΑΘΗ,
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ
ΚΥΣΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΣΤΗΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΣΤΗ
ΚΥΣΤΙΤΙΔΑΚΥΣΤΙΤΙΔΑ
ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ
ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΚΥΣΤΗΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ
ΣΤΕΝΩΜΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΚΥΣΤΗ
ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑΕΠΙΛΗΨΙΑ
ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΑΣΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΣΤΕΝΩΜΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

Πίνακας 3: Αίτια Νυκτερινής και Ημερήσιας Ενούρησης

ΑΙΤΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΟΥΡΗΣΗΣ ΑΙΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΝΟΥΡΗΣΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΜΥΕΛΟΜΗΝΙΓΓΟΚΗΛΗ
ΚΥΣΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΡΑΥΜΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣΑΚΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣΑΤΟΝΗ ΚΥΣΤΗ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΣΤΗ
ΕΝΤΟΝΑ «ΒΑΡΥΣ» ΥΠΝΟΣΛΟΙΜΩΞΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

1. Περιορισμός των υγρών που καταναλώνει το παιδί πριν φτάσει η ώρα να πέσει για ύπνο.

2. Ενθάρρυνση για πλήρη κένωση της κύστης λίγο πριν κοιμηθεί.

3. Καταγραφή των συνηθειών του τη νύχτα, ώστε να προλαβαίνει να σηκώνεται έγκαιρα για να πάει στην τουαλέτα.

4. Αποφυγή οποιασδήποτε τιμωρίας σχετίζεται με το πρόβλημα.

5. Επιβράβευση όσες νύχτες το κρεβάτι μένει στεγνό.

6. Αφύπνιση κατά τη διάρκεια της νύκτας.

7. Χρήση ξυπνητηριού-αισθητήρα ενούρησης.

8. Φαρμακευτική αγωγή.

9. Χειρουργικές επεμβάσεις.

What Clients Say

CREATING AWESOMENESS

Επικοινωνία

211 2203710
211 2203711
info@lekas-urology.com
Καθημερινά εκτός από Πέμπτες
697 3982725

            

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ