: +30 211 2203710 | +30 697 3982725

ΚΥΠ – Χειρουργική θεραπεία

 • Home
 • ΚΥΠ – Χειρουργική θεραπεία

ΚΥΠ – Χειρουργική θεραπεία

Οι ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης για τη θεραπεία της ΚΥΠ είναι οι ακόλουθες:

 • Συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό τα οποία δεν παρουσιάζουν ύφεση μετά από φαρμακευτική αγωγή.
 • Οξεία επίσχεση ούρων.
 • Υποτροπιάζουσες ή εμμένουσες λοιμώξεις ουροποιητικού.
 • Εμμένουσα αιματουρία προστατικής αιτιολογίας, η οποία δεν αντιμετωπίζεται ούτε μετά από χορήγηση αναστολέων της 5α-ρεδουκτάσης.
 • Νεφρική ανεπάρκεια.
 • Λιθίαση ουροδόχου κύστεως (πολλαπλοί λίθοι ή λίθοι με μεγάλο μέγεθος οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διουρηθρικά).

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη – Χειρουργική Θεραπεία

Ανοιχτή προστατεκτομή

Η ανοιχτή προστατεκτομή μπορεί να εφαρμοσθεί εξωπεριτοναϊκά είτε με διακυστική είτε με οπισθοηβική προσπέλαση.

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη - Χειρουργική ΘεραπείαΣτα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ο άμεσος έλεγχος του αυχένα της κύστεως, η αφαίρεση υπό όραση μεγάλου μέσου προστατικού λοβού με ενδοκυστική προβολή, η διενέργεια προστατεκτομής σε παχύσαρκους ασθενείς και η ταυτόχρονη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων της κύστεως, όπως εκκολπώματα και λίθοι αυτής, ενώ στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται η τυφλή παρασκευή του αδένα κοντά στον έξω σφιγκτήρα και το μεγαλύτερο ποσοστό διεγχειρητικής αιμορραγίας σε σύγκριση με τη διουρηθρική προστατεκτομή.

Οι επιπλοκές που έχουν αναφερθεί μετά από ανοιχτή προστατεκτομή περιλαμβάνουν την έπειξη προς ούρηση και την επιτακτική ακράτεια, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν από εβδομάδες έως και μήνες, την ακράτεια προσπαθείας και την ολική ακράτεια, λόγω κάκωσης του έξω σφικτήρα, την στυτική δυσλειτουργία (σε ποσοστό 3 έως 5%), την παλίνδρομη εκσπερμάτιση (80 έως 90%), την στένωση του κυστικού αυχένα, την διεγχειρητική και μετεγχειρητική αιμορραγία, η οποία θα οδηγήσει σε απόφαση για μετάγγιση αίματος (27%), τη δημιουργία συριγγίου (0,4-4%), ενώ πολύ σπάνια αναφέρονται οξεία κυστίτιδα και οξεία επιδιδυμίτιδα.

Οι επιπλοκές από άλλα όργανα περιλαμβάνουν την φλεβική θρόμβωση, την πνευμονική εμβολή, το έμφραγμα μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο και παρουσιάζονται σε ποσοστό μικρότερο του 1%.

Συμπερασματικά, η διακυστική ή η οπισθοηβική ανοιχτή προστατεκτομή αποτελεί την θεραπεία εκλογής σε άνδρες με συμπτωματολογία από απόφραξη προστατικής αιτιολογίας λόγω μεγάλου σε μέγεθος (>75 cm3) προστατικού αδενώματος, σε ασθενείς με συνοδό πάθηση της ουροδόχου κύστεως, όπως π.χ. εκκόλπωμα, και σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε θέση λιθοτομής για την διενέργεια TURP.

Διουρηθρική προστατεκτομή (TURP)

Οι ενδείξεις της είναι ίδιες με αυτές της ανοιχτής προστατεκτομής και συνιστάται για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη σε αδένες με μέγεθος μέχρι 70 – 80 cm3. Ο χρόνος της επέμβασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά και η τεχνική περιλαμβάνει την αφαίρεση του αδενώματος από την 6η ώρα έως την 12η αρχικά για τον ένα λοβό και ακολούθως για τον άλλο.

Οι επιπλοκές της μεθόδου είναι η διεγχειρητική ή μετεγχειρητική αιμορραγία, η ρήξη της προστατικής κάψας (2%), το σύνδρομο της διουρηθρικής εκτομής – TUR syndrome – (2%), η ακράτεια ούρων λόγω κάκωσης του έξω σφιγκτήρα, τα στενώματα ουρήθρας, η στένωση του κυστικού αυχένα, ο διεχγειρητικός πριαπισμός καθώς και μη ουρολογικές επιπλοκές, όπως φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή, πνευμονία και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η διουρηθρική εκτομή του προστάτη με την βελτίωση της τεχνικής αποτελεί την χειρουργική θεραπεία εκλογής της ΚΥΠ σε άνδρες με όγκο αδένα έως 80 cm3.

Η βελτίωση της συμπτωματολογίας και των ουροδυναμικών παραμέτρων υπολείπεται της ανοιχτής προστατεκτομής αλλά στα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το μικρότερο χειρουργικό τραύμα και το μικρότερο ποσοστό περιεχγειρητικών επιπλοκών.

Ρομποτική εξωπεριτοναϊκή Millin προστατεκτομή

Διουρηθρική σχάση του αυχένα (TUIP)

Η διουρηθρική σχάση του αυχένα είναι μια σύντομη και απλή στην εκτέλεση χειρουργική επέμβαση.

Η τεχνική της μεθόδου περιλαμβάνει μια βαθειά διατομή των ιστών στην 5η και 7η ώρα του αυχένα της κύστεως, η οποία αρχίζει λίγο πιο μπροστά από τα ουρητηρικά στόμια και καταλήγει στο σπερματικό λοφίδιο.

Η εφαρμογή της μεθόδου συνιστάται σε νέους σεξουαλικά ενεργούς άντρες με όγκο προστάτη <30 cm3.

Lasers

HIFU

Η πηγή για το HIFU είναι ένας πιεζοηλεκτρικός απαγωγέας, ο οποίος μπορεί και αλλάζει την πυκνότητα ως απόκριση στην εφαρμογή μίας τάσεως ρεύματος. Αν και θεωρητικά ο προστάτης μπορεί να καταστραφεί με HIFU μέσω διακοιλιακής ή/και διορθικής οδού, στην πράξη χρησιμοποιείται μόνο η δεύτερη.

Η θεραπεία HIFU δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν το μέγεθος του προστάτη αδένα είναι >75 ml
  •  Σε πολλαπλή μικρολιθίαση του αδένα
  •  Σε μεγάλο μέσο λοβό
  •  Όταν η απόσταση μεταξύ αυχένα της κύστεως και ορθού είναι >4 cm και
  •  Στην περίπτωση όπου υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις για την χειρουργική αφαίρεση του αδένα.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η τεχνική απαιτεί γενική αναισθησία ή/και ενδοφλέβια καταστολή, καθώς και ότι εμφανίζει ποσοστά αποτυχίας περίπου 10% ανά έτος αποτελούν μειονεκτήματα της μεθόδου.

Transurethral Needle Ablation of the prostate (TUNA)

Η μέθοδος είναι μια απλή και ασφαλής τεχνική, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί υπό τοπική αναισθησία σε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Η συσκευή για την TUNA μεταδίδει ενέργεια μικρής συχνότητας στον προστάτη μέσω βελονών που εισάγονται διουρηθρικά. Μέσα στην κορυφή του καθετήρα υπάρχουν 2 βελόνες οι οποίες καλύπτονται από Teflon και εξέρχονται από τον καθετήρα με γωνία 40ο μεταξύ τους.

Η TUNA δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς με όγκο προστάτη > 75 ml, σε απόφραξη του κυστικού αυχένα και σε ασθενείς στους οποίους έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά ενθέματα.

Θερμοθεραπεία (Transurethral Microwave Therapy – TUMT)

Η ουρηθροκυστεοσκόπηση είναι απαραίτητη πριν από την εφαρμογή TUMT αφού η παρουσία μέσου προστατικού λοβού ή μικρού μήκους προστατικής ουρήθρας θεωρούνται αντενδείξεις της μεθόδου. Ο καθετήρας, με τον οποίο θα εφαρμοστεί η θεραπεία, αφού συνδεθεί στην συσκευή, εισάγεται στην προστατική ουρήθρα και μέσω αυτού μεταφέρονται μικροκύματα στον προστατικό ιστό.

Η μέθοδος δεν στερείται επιπλοκών. Περινεϊκό άλγος, δυσουρία, συχνουρία, αιματουρία αλλά και επίσχεση ούρων έχουν αναφερθεί, ενώ σπάνια παρατηρούνται παλίνδρομη εκσπερμάτιση και στυτική δυσλειτουργία.

Stents

Η ιδέα για τη χρήση των stents στην ουρολογία γεννήθηκε μετά από τα ευεργετικά αποτελέσματα που είχε η χρήση τους στην αγγειοχειρουργική, για την αποφυγή επαναστένωσης μετά από αγγειοπλαστική.

Τα stents τα κατατάσσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα προσωρινά και τα μόνιμα.

Τα προσωρινά παραμένουν στην ουρήθρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και χρησιμεύουν ως εναλλακτικό μέσο αντί του μόνιμου καθετηριασμού ή του υπερηβικού καθετήρα, σε ασθενείς με ΚΥΠ, οι οποίοι είναι υψηλού εγχειρητικού κινδύνου και θεωρούνται ακατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση. Τοποθετούνται πολύ εύκολα, όμως μεγάλο τους μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι όσο παραμένουν στην ουρήθρα δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση καθετήρα αλλά ούτε και η διενέργεια κυστεοσκόπησης.

Τα μόνιμα ή επιθηλιοποιούμενα stents χαρακτηρίζονται, όπως άλλωστε προδίδει και η ονομασία τους, από το γεγονός ότι επιθηλιοποιούνται από τον ιστό στον οποίο εφαρμόζονται. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα stents έχουν θέση στη θεραπεία των ασθενών με ΚΥΠ, γιατί μπορούν να προσφέρουν βελτίωση στην ποιότητα ζωής σε άνδρες οι οποίοι λόγω σοβαρών συνοδών προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη

Συμπερασματικά, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας σχετικά με την θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη αναφέρουν ότι:

 • Η αναστολείς της 5α-ρεδουκτάσης χορηγούνται σε άνδρες με μεγάλους προστάτες (>40 ml).
 • Οι alpha-blockers μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με έντονη συμπτωματολογία και οι οποίοι δεν έχουν απόλυτες ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας.
 •  Η χειρουργική αντιμετώπιση προτείνεται ως θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της ΚΥΠ.
 • Τα lasers αποτελούν εναλλακτική θεραπεία ασθενών, υψηλού κινδύνου, με LUTS.
 •  Το HIFU δεν συνιστάται ως θεραπευτική επιλογή ασθενών με ΚΥΠ.
 • Η μέθοδος TUNA θεωρείται ως μία υποσχόμενη εναλλακτική θεραπεία.

Gallery – Εξοπλισμός

What Clients Say

CREATING AWESOMENESS

Επικοινωνία

211 2203710
211 2203711
info@lekas-urology.com
Καθημερινά εκτός από Πέμπτες
697 3982725

            

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ