Lekas logo

Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη είναι μια πάθηση των όρχεων που απασχολεί πολύ τον ανδρικό πληθυσμό. Πρόκειται για ένα πολύ συχνό φαινόμενο που εμφανίζεται στο 15-20% των ανδρών. Μάλιστα, αποτελεί μία πολύ κοινή αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς υπολογίζεται ότι το 40% των ανδρών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα γονιμότητας παρουσιάζουν κιρσοκήλη.

Συνήθως, η κιρσοκήλη εμφανίζεται στον αριστερό όρχι, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σπανιότερα και στον δεξί αλλά και αμφοτερόπλευρα.

Πώς προκαλείται η κιρσοκήλη;

Η κιρσοκήλη προκαλείται όταν οι φλέβες του ελικοειδούς φλεβικού πλέγματος του σπερματικού τόνου διατάσσονται, οδηγώντας σε φλεβική ανεπάρκεια. Ως αποτέλεσμα, το αίμα παλινδρομεί και παραμένει στις φλέβες των όρχεων.

Ως αίτια για την εμφάνιση της κιρσοκήλης μπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω:

 • Ανεπάρκεια των βαλβίδων της σπερματικής φλέβας
 • Κάθετη εκβολή της αριστερής έσω σπερματικής φλέβας στην αριστερή νεφρική φλέβα
 • Όγκοι οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.

Διάγνωση Κιρσοκήλης

Η συγκεκριμένη πάθηση δεν παρουσιάζει στον ασθενή ιδιαίτερα συμπτώματα. Ανευρίσκεται κυρίως σε κάποιον τυχαίο έλεγχο ή κατά τη διερεύνηση υπογονιμότητας. Αν, όμως, προκαλέσει συμπτώματα θα είναι βαθύς πόνος στον όρχι που πάσχει ή μείωση του μεγέθους του στην περίπτωση που η κιρσοκήλη είναι μεγάλη.

Για τη διάγνωση της πάθησης πραγματοποιείται κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα Doppler.

 • Κλινική εξέταση: Όταν η κιρσοκήλη είναι μεγάλου βαθμού, ο ειδικός ανδρολόγος θα διαγνώσει την πάθηση από την κλινική εξέταση του ασθενούς. Ο ασθενής τοποθετείται σε όρθια θέση, όπου του αναγνωρίζεται και ψηλαφάται το διατεταμένο φλεβικό πλέγμα. Το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η εξέταση πρέπει να είναι πάντα θερμό, ενώ ο άνδρας αρχικά πρέπει να βρίσκεται σε κατακεκλιμένη και στη συνέχεια σε όρθια θέση, πρώτα σε ηρεμία και έπειτα μετά από αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Αν η κιρσοκήλη είναι ορατή με γυμνό μάτι όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση και συνεχίζει να φαίνεται μετά την κατάκλιση, πρέπει να ελεγχθεί ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος, καθώς είναι πιθανό να υπάρχει νεόπλασμα που ασκεί πίεση στην έσω σπερματική φλέβα.
 • Υπερηχογράφημα Doppler: Το υπερηχογράφημα Doppler επιτρέπει τη διάγνωση κιρσοκήλης μικρού βαθμού ακόμα και αν βρίσκεται σε υποκλινική μορφή. Με την εξέταση αυτή μπορεί να φανεί αν κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης υπάρχει αύξηση του μεγέθους των φλεβών και ταυτόχρονα το αίμα παλινδρομεί.

Πώς συνδέεται η κιρσοκήλη με την υπογονιμότητα;

Η κιρσοκήλη είναι βασικό αίτιο της ανδρικής υπογονιμότητας, παρόλο που ακόμα και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο η πάθηση προκαλεί βλάβη στο σπέρμα. Παρόλα αυτά, ως ενοχοποιητικοί παράγοντες έχουν καθοριστεί οι παρακάτω:

 1. Αυξημένη θερμοκρασία στο όσχεο. Το αίμα που παραμένει στο διατεταμένο φλεβικό δίκτυο προκαλεί τοπικά αύξηση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να διαταράσσετε η παραγωγή σπέρματος.
 2. Παλινδρόμηση τοξικών ουσιών (κατεχολαμίνες και κορτικοστεροειδή), από την αριστερή νεφρική φλέβα στην έσω σπερματική.
 3. Αύξηση της πίεσης των όρχεων, από τη φλεβική στάση, που έχει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της σπερματογένεσης.
 4. Μεταβολή του μικροπεριβάλλοντος της επιδιδυμίδας.
 5. Ιστική υποξία
 6. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

Πώς θεραπεύεται η κιρσοκήλη;

Για τη θεραπεία της κιρσοκήλης πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία γίνεται απολίνωση των διατεταμένων φλεβών.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορούν να ακολουθηθούν και είναι οι εξής:

 • Οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση (παλιά τεχνική με υψηλό ποσοστό υποτροπής)
 • Βουβωνική προσπέλαση
 • Υποβουβωνική προσπέλαση
 • Λαπαροσκοπική
 • Ρομποτική
 • Εμβολισμός

Το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο ποσοστό υποτροπών επιτυγχάνεται με τη βουβωνική και υποβουβωνική προσπέλαση. Οι νέες μέθοδοι της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής επέμβασης προτείνονται όταν η κιρσοκήλη ανευρίσκεται και στους 2 όρχεις, όμως δεν έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα.

Υπάρχουν επιπλοκές;

Μετά την επέμβαση για τη θεραπεία της κιρσοκήλης μπορεί να παρουσιαστούν οι παρακάτω επιπλοκές:

 • Υποτροπή της κιρσοκήλης
 • Υδροκήλη
 • Αιμάτωμα
 • Διαπύηση τραύματος
 • Ορχική ισχαιμία (σπάνια, σε ποσοστό <1%)

Πότε ενδείκνυται η διόρθωση της κιρσοκήλης;

Η κιρσοκήλη πρέπει να θεραπεύεται όταν:

 • Προκαλεί διαταραχές στην ποιότητα του σπέρματος
 • Προκαλεί πόνο
 • Επηρεάζει το μέγεθος του πάσχοντος όρχι
 • Προκαλεί ανησυχία στον ασθενή για αισθητικούς λόγους λόγο μεγέθους

Συμβουλές μετά από επέμβαση κιρσοκήλης

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής θα πρέπει αποφεύγει την έντονη σωματική άσκηση ή τα βάρη για διάστημα 1-3 μηνών.

Τέλος, δεδομένου ότι η βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος επιτυγχάνεται μετά από 3 έως 12 μήνες από την επέμβαση, ο ασθενής δεν πρέπει να διακατέχεται από άγχος και να αδημονεί για άμεσα αποτελέσματα.

Η κιρσοκήλη επέρχεται μετά την διόγκωση των φλεβών, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν τη ροή του αίματος να κυκλοφορεί φυσιολογικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αίμα παλινδρομεί από τις μεγαλύτερες φλέβες και κινείται αντίστροφα από τον όρχι.

Για την επιβεβαίωση της πάθησης, απαιτείται η κλινική εξέταση του ασθενούς και η λήψη υπερηχογραφήματος Doppler.

Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που δεν παρουσιάζουν κάποιο σύμπτωμα και γι’ αυτόν τον λόγο μπορεί να διαγνωσθεί τυχαία. Εάν, όμως, παρουσιαστεί κάποιο σύμπτωμα αυτό θα είναι το αίσθημα βάρους στην περιοχή, πόνο ή μείωση μεγέθους του όρχι.

 

Η κιρσοκήλη αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μέσω της χειρουργικής επέμβασης, η οποία περιλαμβάνει την απολίνωση των διατεταμένων φλεβών.

 

 • Βουβωνική προσπέλαση
 • Ρομποτική
 • Εμβολισμός
 • Υποβουβωνική προσπέλαση
 • Λαπαροσκοπική
 • Οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση