Lekas logo

Συστροφή Όρχεως

Ως συστροφή του σπερματικού τόνου (ιατρικός όρος που περιγράφει την κατάσταση η οποία είναι ευρέως γνωστή ως συστροφή όρχεως) καλείται η στροφή του οργάνου γύρω από τον άξονά του.

Συστροφή ΌρχεωςΑποτελεί επείγουσα ουρολογική κατάσταση αφού αν παραμείνει για ώρες θέτει σε άμεσο κίνδυνο την αιμάτωση του οργάνου και κατά συνέπεια τη βιωσιμότητά του.

Όταν η συστροφή γίνει εντός των χιτώνων του όρχεως καλείτε ενδοελυτροειδής, ενώ όταν γίνει έξω από αυτούς εξωελυτροειδής.

Συχνότητα

Αφορά αγόρια που είναι συνήθως σε παιδική και εφηβική ηλικία, με το 70% περίπου των περιπτώσεων να παρουσιάζονται στο δεξιό όρχι.

Κλινική εικόνα

 • Οξύ διαξιφιστικό άλγος στον πάσχοντα όρχι
 • Διόγκωση του οσχέου, το οποίο εμφανίζεται οιδηματώδες και σκληρό
 • Απουσία πυρετού

Διάγνωση

Βασίζεται στο ιστορικό και την κλινική εξέταση. Ο όρχις κατά την ψηλάφηση είναι αρκετά επώδυνος σε σημείο που ο ασθενής να μην ανέχεται την εξέταση.

Ο όρχις φέρεται να έχει τραβηχτεί προς τα πάνω και συγκεκριμένα προς το έξω βουβωνικό στόμιο, ενώ ο σπερματικός τόνος είναι διογκωμένος και σκληρός. Σε ενήλικες μπορεί να γίνει προσπάθεια ανάταξης στο ιατρείο επειγόντων. Συνήθως αποτυγχάνει γιατί ο άνδρας πονά αφόρητα σε βαθμό που να μην ανέχεται ούτε την απλή εξέταση.

Ο έλεγχος, ανάλογα με το πόσες ώρες έχουν περάσει από την έναρξη του άλγους, συμπληρώνεται με γενική ούρων, υπερηχογράφημα και triplex οσχέου.

Στο τελευταίο αναδεικνύεται πτωχή ή καθόλου αιμάτωση του πάσχοντος οργάνου, που αποδεικνύει και το «στραγγαλισμό» της ορχικής αρτηρίας. Πρέπει να τονιστεί ότι τα πρώτα λεπτά μετά τη συστροφή το triplex οσχέου παρουσιάζει φυσιολογική ή ελαφρώς αυξημένη αιμάτωση του όρχεως, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Η οριστική διάγνωση τίθεται με σπινθηρογράφημα.

Η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει στις ακόλουθες καταστάσεις:

 • Σε έκτοπο όρχι
 • Σε ηλικιωμένους
 • Σε νεογνά
 • Όταν η συστροφή προκληθεί ή ακολουθήσει τραυματισμό του όρχεως

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από την οξεία ορχεοεπιδιδυμίτιδα, η οποία εμφανίζεται με οξύ άλγος και διόγκωση του οσχέου και με συνοδό πυρετό >38.

Θεραπεία Συστροφής Όρχεως

Η θεραπεία της συστροφής είναι χειρουργική και θα πρέπει να γίνεται εντός 6-8h από την έναρξή της.

Αν κατά το χειρουργείο διαπιστωθεί ότι ο όρχις μετά την ανάταξη ανακτά την όψη και τη χροιά του, σημαίνει ότι δεν έχει υποστεί ισχαιμική βλάβη, διατηρείται και ακολουθεί ορχεοπηξία (με ραφές ο όρχις καθηλώνεται στο όσχεο) τόσο στον πάσχοντα όσο και στον άλλο όρχι με σκοπό να μην επαναληφθεί στο μέλλον ανάλογο συμβάν.

Αν παρά την ανάταξη, ο όρχις παραμένει ισχαιμικός, σκληρός και με μελανή χροιά, σημαίνει ότι δυστυχώς η βλάβη είναι πλέον μόνιμη (παραμελημένη συστροφή) και πρέπει να γίνει ορχεκτομή στον πάσχοντα και ορχεοπηξία στον άλλο όρχι.

Αξίζει να σημειωθεί και να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι οποιαδήποτε επώδυνη διόγκωση του οσχέου στα παιδιά, έστω και όταν υπάρχει απλά υποψία συστροφής, θα πρέπει να διερευνάται ΑΜΕΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ, γιατί και αν ακόμα δεν είναι συστροφή δεν επηρεάζεται η ορχική λειτουργία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η καθυστέρηση και ο εφησυχασμός μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή του όρχεως.

Η συστροφή παρατηρείται συνήθως στην παιδική ή εφηβική ηλικία.

Τα συμπτώματα της συστροφής είναι τα εξής:

 • Ξαφνικός έντονος πόνος που έχει την τάση να επεκτείνεται και στην κοιλιακή χώρα
 • Διόγκωση του όσχεου
 • Ερυθρότητα στην περιοχή
 • Ναυτία ή εμετός

 

Ο ανδρολόγος-ουρολόγος θα πραγματοποιήσει κλινική εξέταση, όπου θα ψηλαφήσει τον όρχι. Η επιβεβαίωση της συστροφής πραγματοποιείται μέσω σπινθηρογραφήματος.

Καθώς είναι μια επώδυνη κατάσταση, κατά την οποία μπορεί να προκληθεί η διακοπή της αιμάτωσης του όσχεου και η καταστροφή του όρχεως.

Η συστροφή όρχεως απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Σε πρώιμο στάδιο, η συστροφή αντιμετωπίζεται με ορχεοπηξία όπου διανοίγεται το όσχεο, ανατάσσεται ο όρχις και καθηλώνεται με ένα ράμμα στο όσχεο. Σε σοβαρές καταστάσεις πραγματοποιείται ορχεκτομή.