Lekas logo

Πλεονεκτήματα μεθόδου Laser

Πλεονεκτήματα  μεθόδου Laser για τον ασθενή

1. Άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα – Ταχεία εκκένωrση κατά την ανάνηψη

2. Ελάχιστα συμπτώματα ερεθισμών και παρενεργειών.

3. Ο καθετηριασμός περιορίζεται από καθόλου, έως λιγότερο από 24 ώρες (σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, όπου ο καθετήρας παραμένει στον ασθενή για 2-5 ημέρες).

4. Ο ασθενής αποχωρεί συνήθως είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη.

5. Εφαρμόσιμη και σε εξωτερικούς ασθενείς.

6. Ταχεία ανάρρωση: Ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες εντός ελάχιστων ημερών.

7. Ασφαλής χρήση του laser σε ασθενείς με εμφυτευμένους βηματοδότες ή απινιδωτές.

Πλεονεκτήματα μεθόδου Laser για το χειρουργό

1. Αποτελέσματα ανάλογα της κλασικής μεθόδου TURP, αλλά με λιγότερες επιπλοκές από την TURP.

2. Πρακτικά αναίμακτη μέθοδος.

3. Εφαρμόσιμη ακόμη και σε ασθενείς με αντιπηκτική αγωγή.

4. Ταχεία και εύκολη στην εκμάθηση.

5. Ευρεία επιλογή ασθενών – Ασθενείς με επίσχεση

6. Ευρεία επιλογή μεγέθους και μορφολογίας αδένων – Ασθενείς σε αντιπηκτικά.

7. Διαφορετικές επιλογές αναισθησίας – ραχιαία, γενική, περινεϊκό block με ελαφριά μέθη. Χρήση φυσ. ορού

8. Εξάλειψη συνδρόμου απορρόφησης

9. Μακροχρόνια αποτελέσματα.

Πλεονεκτήματα μεθόδου Laser για το Νοσοκομείο και το Σύστημα Υγείας

1. Μείωση του κόστους Νοσηλείας

2. Απελευθέρωση κρεβατιών στο Νοσοκομείο

3. Δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε συνθήκες Κλινικής Ημέρας (Day Clinic)

4. Μείωση παρατεταμένων εξόδων (πχ. φαρμακευτικής αγωγής)

5. Μείωση κόστους διαχείρισης επιπλοκών που σχετίζονται με άλλες μεθόδους (πχ. TURP).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος Greenlight laser, διαφέρει και υπερτερεί ουσιαστικά από προηγούμενες μεθόδους laser (Nd:YAG, Holmium) οι οποίες δεν είχαν σε καμιά περίπτωση τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ή ήταν δύσκολα εφαρμόσιμες και γι’αυτό το λόγο είχε δημιουργηθεί σκεπτικισμός.

Η μεγάλη επιτυχία της μεθόδου, οφείλεται στη χρήση του GreenLight, του ειδικού τύπου πράσινου laser καθώς και στη μεγάλη ευκολία και αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης τεχνικής, που παρέχει άμεση εξάχνωση του υπερπλαστικού προστάτη διουρηθρικά μέσω εύκαμπτης οπτικής ίνας, με ταυτόχρονη αιμόσταση. Τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα απουσίαζαν από τις προγενέστερες μεθόδους laser.

Πλεονεκτήματα επιλογής μήκους κύματος 532nm

Το μήκος κύματος 532nm εκπέμπει πράσινο φως και παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στο βάθος διείσδυσης.

Σε αντίθεση με άλλου είδους θεραπείες που λειτουργούν θερμικά και όχι με εξάχνωση, το βάθος διείσδυσης του Greenlight laser σε μαλακό ιστό είναι μόλις 0,8 mm (800 μm).
Η εναπόθεση της πολύ υψηλής ενέργειας laser του Greenlight PV σε πολύ επιφανειακές στοιβάδες ιστού, οδηγεί σε υψηλές πυκνότητες ισχύος στον ιστό και πολύ αποτελεσματική εξάχνωση του ιστού.

Επιλεκτική φωτοεξάχνωση PVP – Θερμικές θεραπείες TUNA, TUMT, ILC κ.α

Ακριβώς επειδή το Greenlight laser λειτουργεί επιφανειακά και δεν προκαλεί θερμική βλάβη στον υποκείμενο ιστό, αποφεύγεται η εκτεταμένη νέκρωση αυτού, το οίδημα, η καθυστερημένη απόπτωση του και τα επιμένοντα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν άλλου είδους θεραπείες.

Το πράσινο φως 532nm του Greenlight παρουσιάζει άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό: απορροφάται σε υψηλό βαθμό από την οξυαιμοσφαιρίνη, και ελάχιστα από το νερό. Αυτό κάνει το Greenlight, σε αντίθεση με άλλα lasers (πχ. Holmium), ένα εξαιρετικό και μοναδικό εργαλείο για εξάχνωση ιστού εξ’ αποστάσεως (non-contact) σε υγρό περιβάλλον με ταυτόχρονη άμεση αιμόσταση.

Η εξάχνωση με το Greenlight είναι ταχεία, η υψηλή του ενέργεια δεν καταναλώνεται στο νερό και η ορατότητά του δεν εμποδίζεται από τις φυσαλίδες. Ταυτόχρονα, η υψηλή του απορρόφηση από την οξυαιμοσφαιρίνη προσφέρει άμεση αιμόσταση και διατήρηση καθαρού χειρουργικού πεδίου.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχή διουρηθρική επέμβαση.