: +30 211 2203710 | +30 697 3982725

Εξωσωματική Λιθοτριψία (ESWL)

  • Home
  • Εξωσωματική Λιθοτριψία (ESWL)

Εξωσωματική Λιθοτριψία (ESWL)

Εξωσωματική Λιθοτριψία

Η αρχή λειτουργίας της εξωσωματικής λιθοτρυψίας (ESWL) στηρίζεται στην ύπαρξη τριών στοιχείων:

Εξωσωματική Λιθοτριψία1. μιας πηγής ενέργειας που παράγει κρουστικά κύματα

2. μηχανισμό μεταφοράς ενέργειας στο σώμα του ασθενή

3. μέθοδο εστίασης των κρουστικών κυμάτων στο λίθο

Οι πηγές ενέργειας είναι τριών τύπων: ηλεκτροϋδραυλική, ηλεκτρομαγνητική και πιεζοηλεκτρική.

Ο κατακερματισμός του λίθου επιτυγχάνεται με εστίαση των κρουστικών κυμάτων στο λίθο που προκαλεί αρχικά διάβρωση και εν συνεχεία δημιουργία ρωγμών και διάσπαση αυτού.

Η εστίαση της πηγής ενέργειας γίνεται είτε ακτινοσκοπικά (C-arm) ή μέσω υπερήχων.

Πριν την ESWL επιβάλλεται η ακριβής γνώση της θέσης του λίθου και της ανατομίας του ουροποιητικού με ενδοφλέβιο ουρογραφία (IVU) ή αξονικής τομογραφίας για να αποκλείσουμε πιθανή απόφραξη.

Αντενδείξεις (ESWL):

α) απόλυτες:

1. εγκυμοσύνη

2. απόφραξη στην αποχετευτική μοίρα

3. ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής ή νεφρικής αρτηρίας

4. διαταρραχές πηκτικότητας

β) σχετικές

1. παχυσαρκία,

2. ασθενείς με αρρυθμία ή βηματοδότη,

3. ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης,

4. χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Ο έλεγχος του αποτελέσματος γίνεται με α/α ΝΟΚ ή υπερηχογράφημα 15 περίπου μέρες μετά την συνεδρία ESWL.

Επιπλοκές της εξωσωματικής λιθοτρυψίας:

περινεφρικό αιμάτωμα, πυελονεφρίτιδα, αιματουρία, νεφρικός κωλικός, λιθιασική άλυσος (steinstrasse) στον ουρητήρα.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ESWL, σε λιθίαση του νεφρού έχει αποτελεσματικότητα από 65-85% κατά μέσο όρο ανάλογα με το μέγεθος του λίθου, ενώ σε λιθίαση του ουρητήρα 50-90% για το μέσο τριτημόριο και 75-90% κατά μέσο όρο στο άνω τριτημόριο.

ESWL σε παιδιά:

1. Μικρή τάση κρουστικών κυμάτων <17 KV

2. Αριθμός χτυπημάτων κρούσης <2000

3. Ενδείκνυται σε μονήρεις μη φλεγμονώδεις λίθους της πυέλου <2cm.

4. Ευκολότερη αποβολή λιθιασικών συγκριμάτων σε σχέση με τους ενήλικες

Gallery – Εξοπλισμός

What Clients Say

CREATING AWESOMENESS

Επικοινωνία

211 2203710
211 2203711
info@lekas-urology.com
Καθημερινά εκτός από Πέμπτες
697 3982725

      

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ